Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

WorkWise

Tammisalontie 14 i

00830 Helsinki

+35840 7420628

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Heli Järvelin, yhteys@menestymisentila.fi, heli@workwise.fi

REKISTERIN NIMI

Menestymisen tila asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä menestymisentila.fi:lle

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot: sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Menestymisentila.fi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.